Free fuck site no cc or sign up - Hot chat hrom hrv


to throw (tu tro'u), to toss (tu ta's), to fling (tu fli'ng) Bacva, n.

free (fri), gratis (gre'jtis), for nothing (for na'ting) Badava, uzalud, adv.

PREDGOVOR Kod sastavljanja ovoga rijecnika imao sam na umu veliki broj Hrvata, Srba i Slovenaca, kojima je stalo do tocnog pisanja i izgovora, kao i znacenja engleskih rijeci, pa objelodanju- juci ovo svrseno djelo cinim to sa uvjerenjem, da ce se istim postici zeljena svrha.

Ovo je najpotpuniji i najbolji hrvatsko-engleski rijecnik do sada objelodaiijai; Oni, koji zele tocno go- voriti i pisati hrvatski i engleski, trebati ce da se tim rijecnikom neprestano sluze.

a izgovara se glas izmedju ae, naginju6i malko vise glasu a: careful (kareful), oprezan; man (man) J fovjek. glas izmedju ae, naginjudi vi§e glasu a: care (k§,r), briga; air (§,r), zrak. below here (bilo' hi'r), down here (di-'un hi'r) Amo gore, adv.